Dịch Vụ

Gửi Góp Ý & Khiếu Nại

I.     CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Bước 1.   Tiếp nhận yêu cầu
-     Tiếp nhận khiếu nại trực tiếp tại văn phòng trung tâm , qua số điện thoại  hotline hỗ trợ/chăm sóc khách hàng, văn bản, email, …
Bước 2.   Phân tích khiếu nại
-     Đối với các khiếu nại trực tiếp hoặc qua điện thoại mà có đủ thông tin, có thể giải quyết được ngay: trả lời khiếu nại khách hàng ngay;
- Chuyển khiếu nại cho bộ phận/đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết và phản hồi lại cho  khách hàng.
Bước 3.   Xác định nguyên nhân phát sinh và giải quyết khiếu nại
-     Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân phát sinh khiếu nại về chất lượng sản phẩm;
-     Đề xuất các cấp có thẩm quyền phương án giải quyết.
Bước 4.   Trả lời/giải quyết khiếu nại khách hàng
-     Giải quyết trực tiếp khi khách hàng có mặt tại công ty và tư vấn những sản phẩm tốt hơn cho khách.
-     Làm văn bản trả lời khiếu nại khách hàng khi nhận được thông tin.
-     Gửi các bộ phận có liên quan khắc phục sự cố  phát sinh khiếu nại và xử lý ngay cho khách hàng.
Bước 5.   Kết thúc khiếu nại
Lưu hồ sơ; Tổng kết, rút kinh nghiệm. 
II.   THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Thời hạn giải quyết khiếu nại tối đa không quá 20 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ và ngày lễ) kể từ khi nhận được yêu cầu khiếu nại của khách hàng.


 Tin khác

Facebook chat