Chứng chỉ

Những thành tựu đạt được

 

CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
ACHIEVEMENTS ACHIEVED:
 - Thành tựu Công ty có được như ngày hôm nay là kết quả của một quá trình không ngừng phấn đấu vươn lên với phương châm chất lượng tốt nhất.

-Trong bối cảnh hội nhập quốc tế với mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt,thương hiệu Gritone trở thành một trong những niềm tự hào Việt Nam, được đón nhận trong sự tin yêu của người tiêu dùng Việt Nam, sự ủng hộ nhiệt tình của quý anh chị kiến trúc sư, sự hợp tác hiệu quả của các khách hàng và đối tác, sự quan tâm sâu sát của các cấp chính quyền trung ương và địa phương.

- Thành tựu và những đóng góp xã hội của Gritone đã được cộng đồng ghi nhận. Để đáp sự tin tưởng của người tiêu dùng Gritone nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động kinh doanh, hoạt động xã hội và không ngừng cải tiến sản phẩm ngày càng chất lượng.

 

 

Cúp Vàng Thương Hiệu Việt Nam Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế
 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Cup vang\cup 2004.jpg

Cúp Vàng Thương Hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2004

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Cup vang\cup 2005.jpg

Cúp Vàng Thương Hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2005

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Cup vang\cup 2006.jpg

 

Cúp Vàng Thương Hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2006

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Cup vang\cup 2007.jpg

 

Cúp Vàng Thương Hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2007

 

 

 

 

 

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Bang chung nhan\cn2004.jpg

Giấy Chứng Nhận Cúp Vàng Thương Hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2004

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Bang chung nhan\cn2005.jpg

Giấy Chứng Nhận Cúp Vàng Thương Hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2005

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Bang chung nhan\cn2006.jpg

Giấy Chứng Nhận Cúp Vàng Thương Hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2006

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Bang chung nhan\cn2007.jpg

Giấy Chứng Nhận Cúp Vàng Thương Hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2007

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Bang chung nhan\cn2008.jpg

Giấy Chứng Nhận Cúp Vàng Thương Hiệu ngành xây dựng Việt Nam 2008

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Bang chung nhan\h22.jpg

 

 

Giấy Chứng Nhận Chất lượng Việt Nam uy tín 2006

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Bang chung nhan\h15.jpg

Chứng Nhận Triển Lãm Quốc Tế VietBuild 2003

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Bang chung nhan\h14.jpg

Chứng Nhận Triển Lãm Quốc Tế VietBuild  2006

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Bang chung nhan\h17.jpg

 Giấy Chứng Nhận Huy Chương Vàng SaiGon Expo 2004

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Huy chuong\h4.jpg

Chứng Nhận Thương Hiệu Hàng Đầu Của Bộ Xây Dựng Việt Nam

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Huy chuong\hc2004.jpg

 

Huy Chương Vàng chất lượng Sản Phẩm Xi
Măng Màu năm 2004

 

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Huy chuong\hc2005.jpg

 

Huy Chương Vàng chất lượng sản phẩm men Keo cha ron năm 2005

 

Description: C:\Users\MyPC\Desktop\hinh anh web\Huy chuong\hc2006.jpg

 

Huy Chương Vàng chất lượng sản phẩm Keo dán gạch năm 2006

 

 

 

 

Huy Chương Vàng chất lượng sản phẩm men Keo chà ron năm 2007

 

 

 

Huy Chương Vàng chất lượng sản phẩm Keo dán gạch 2008

 

 

 

 

 

Huy Chương Vàng chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng năm 2006

 

 

 

       

 

 

Tin khác

Facebook chat