DẦU BÓNG 2K LOẠI 2 (NHÃN VÀNG)

DẦU BÓNG 2K LOẠI 2 (NHÃN VÀNG)

 

 SẢN PHẨM 2K(MÀU VÀNG)

 

Dầu bóng hai thành phần ACRYLIC URETHANE chuyên dùng làm bóng đá mài, đá tự nhiên, gốm sứ có độ bóng cao và duy thì độ bóng, khô nhanh, chịu thời tiết, mềm dẻo và bám dính tốt.

 

 

TỶ LỆ PHA TRỘN

 

           + 4 phần dầu bóng GRITONE 2K dùng với một phần chất đóng rắn GRITONE 2K.Thời gian sống : 3 giờ.

 

 

CHÚ Ý

 

          + Không được hít, rất dễ nhạy cảm với da và mắt khi tiếp xúc.

          + Phải dùng dụng cụ bảo vệ thích hợp và thổi GRITONE 2K nơi thoáng khí. Chất đóng rắn có chứa ISOCYANATE.

Các sản phẩm khác

Copyright © 2015 GRITONE CO., LTD - All right reserved.

Thương hiệu hàng đầu với sản phẩm keo dán gạch, keo chà ron.