DẦU BÓNG 2K LOẠI 1 (NHÃN ĐỎ)

DẦU BÓNG 2K LOẠI 1 (NHÃN ĐỎ)

 SẢN PHẨM 2K(MÀU ĐỎ)

 

         - Dầu bóng hai thành phần ACRYLIC URETHANE chuyên dùng làm bóng đá mài, có độ bóng cao và duy trì độ bóng, khô nhanh,chịu thời tiết, mềm dẻo và bám dính tốt.

 

 

TỶ LỆ PHA TRỘN

 

           + 4 phần dầu bóng GRITONE 2K dùng với một phần chất đóng rắn GRITONE 2K. Thời gian sống :3 giờ.

          

 

CHÚ Ý:

 

           + Không được hít, rất dễ nhạy cảm với da và mắt khi tiếp xúc.

           + Phải dùng dụng cụ bảo vệ thích hợp và thổi GRITONE 2K nơi thoáng khí.

           + Chất đóng rắn có chứa ISOCYANTE

Các sản phẩm khác

Copyright © 2015 GRITONE CO., LTD - All right reserved.

Thương hiệu hàng đầu với sản phẩm keo dán gạch, keo chà ron.